Contracte administratiu especial de transport de persones denominat mini tren turístic a la Platja de Muro - Nou expedient
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS / OFERTES finalitza el dia 2 de maig de 2017, a les 14.00 h.
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
2 de maig de 2017
Data publicació a la web:
11 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (527 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 75d7ac1d8eb7843585a55a97a93f2988293f2aa9
Certificat de l'acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2017. Classificació ofertes minitren (2.35 MB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 93d391d406d8c55dbf2f160371c2d34fb60fb753
Acta mesa contractació (1.77 MB)
Data publicació a la web: 12 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: df2368a75758544caa230d542b0317e0fe01ad3a
Decret convocatòria mesa contractació per dia 11.12.17 (472 KB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 33d2844fc9096aa3217967304715939286e842b7
Mesa contractació pel divendres, dia 5 de maig, a les 08.30 h, obertura ( sobres A), i a les 09.00 ( obertura sobres C) (456 KB)
Data publicació a la web: 3 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 6a2d6b0b5e009c282b930ef0b7ffeeadea39f294
Acord reanudació licitació contracte Mini-Tren (800 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 225e0d0f8389eaa9c8aff0b48a9dd3267db8758a
Acuerdo reanudación licitación contrato Mini-Tren (849 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 6462f5932cb486db8621d83ed7ec94a200e6a2e2
Resolució suspensió licitació i de termini presentació ofertes (454 KB)
Data publicació a la web: 21 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 927c5d8540824691061643c6548abc51c83da4cb
Anunci de licitació al BOIB núm. 43 de 11 d'abril de 2017 (151 KB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 7714f63c67ea3f9e12103231f3f9fb3c1c658c0b
Plec de prescripcions tècniques (46 KB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 6226415779bbbf775860526b931548dd7ebe6868
Plec de clàusules administratives particulars (108 KB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 1d84f5738d4d5205150c55abc62736068c2e8e5b
Quadre de característiques del contracte (63 KB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 216a175e1260b56bebf06ef2de869eb57c101099
Pla d'Explotació Complet Refús de juny 2016 (1.22 MB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 6b6c3e2597837115958cb6a09741eb5779be68bb
Acord Aprovació del Pla d'Explotació per el Consorci de Transports de maig de 2016 (778 KB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 4a64f8a3d642d21d71f2319aa6bc23b4c4482291
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036