EXPLOTACIÓ DEL LOT NÚM. 1 D'HAMAQUES I OMBREL.LES DE LA PLATJA DE MURO ANYS 2017-2020
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
21 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
Mesa contractació dimarts, dia 16 de maig, a les 08.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Muro (426 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: f9e3b2eec48154cba4d3e8aff79add9735c32d3e
Anuncio licitació Lot núm. 1 Hamaques i Ombrel·les al BOIB núm. 48 de 22 d'abril de 2017 (156 KB)
Data publicació a la web: 24 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: b40212338e36a6eccd997dac64e7571ebb6b5d90
Plec de clàusules administratives (3.22 MB)
Data publicació a la web: 21 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 1a6f3a5ead5491e60f7161701cfd238fde71029e
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036