CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LA PLATJA DE MURO
Certificat acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2018, relatiu a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de la Jardineria de la Platja de Muro. Data de publicació: 23 de gener de 2018.
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 de desembre de 2017
Data publicació a la web:
23 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEIS MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LA PLATJA DE MURO (715 KB)
Data publicació a la web: 23 de gener de 2018
Data de publicació: 23 de gener de 2018.
Emprenta digital SHA1: 5e772e7b0d9bfc39dae79f3e80b149b3ba4b0e3f
DECRET DE DATA 02.01.2018. CLASSIFICACIÓ D'OFERTES (1.48 MB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 04588cb56779a57517d8baa967fbc0a7cf6df13f
Mesa de contractació (1.03 MB)
Data publicació a la web: 27 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 47bbbf01c3318a3c3cdeb97076b9e30cbca35b95
Mesa de contractació (406 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2017
Data de publicació: 21 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 6eba9429a209f665e947d1d7c4df442402ea9f65
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA DELS SOBRES C (357 KB)
Data publicació a la web: 15 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 90e97f0c034b9de8ccf0ccd92b2834e449658619
ACTA MESA CONTRACTACIÓ (357 KB)
Data publicació a la web: 15 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 90e97f0c034b9de8ccf0ccd92b2834e449658619
Personal susceptible de subrogació manteniment jardineria (311 KB)
Data publicació a la web: 28 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 7f858cb6b8fd0099f0c2cd285c95e2c1bfe7c6cc
TABLA 1.2 INVENTARIO Z VERDES SUR 2017 (48 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: e681bcc6cfe3d9199b03cb57a259a5749033c139
TABLA 1.1 INVENTARIO Z VERDES NORTE 2017 (53 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 8d1544e87cff21123d3e0a6410c0473f52f4f0df
PLÀNOL ZONA SUD (297 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 7f2f23d1724a59e2dfa3fee158afa8a7ccc2be66
PLÀNOL ZONA NORD (410 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: ca64213e611f8b7e4d787dcce68462f36877bb5c
Plec prescripcions tècniques (249 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: db9c5620e7a8dee09637596de2cc03bd96a72c45
Plec clàusules administratives (169 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 0a9dae8782d3ff6cfc8268d3b657e00ef8cf936d
Edicte BOIB (136 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 966dad8854fab18140dc94c6f1f3c2ccfab336a1
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036