Festes importants a Muro

Sant Antoni Abat.La devoció de Muro vers Sant Antoni Abat és tan antiga com el mateix poble,ja que la primitiva església parroquial ja tenia capella i altar dedicats al sant,on dia 9 de gener del 1414 el prevere Jaume Mollet fundà un benefici.
Una manera amb què el poble també ha demostrat la devoció a Sant Antoni-segons la nota històrica dels seus goigs-ha estat la gran quantitat d'actes de culte que se li han fet celebrar.A més del benefici de 1414 trobam que el 1786, dia 17 de gener, hi havia fundats 50 oficis i aniversaris, cent misses resades, tretze matines, un respons, i la llista segueix allargant-se a la setmana següent a la festa. Sens dubte, la celebració de sant Antoni Abat és una solemníssima diada de festa local per a Muro, fortament arrelada des de segles enrera. Festa gran, festa de molt de trull i, sobretot, eminentment popular, com ho dóna a entendre aquesta cançó:

Si és dia de sant Antoni

vengués un pic cada mes,

es muls perdrien es greix

llavó es fadrins es doblers

i ses dones sa memori.

Les tradicionals beneïdes de sant Antoni, que tenen lloc el capvespre de dia 17 de gener, constitueixen el plat fort de la festa en honor al sant anacoreta. Aquest acte amb tota una sèrie d'elements, com el penó de sant Antoni, els dimonis, la murta, la musica...és, amb tota seguretat, la celebració més popular i de més participació, de totes les que se celebren a Muro durant l'any.

Pancaritat a l'ermita de Sant Vicenç Ferrer. Una multitud de murers s'arreplega en pancaritat, cada any, el dilluns de Pasqua, vora l'oratori o ermita de Sant Vicenç Ferrer i els horts de la rodalia, al mateix lloc on l'any 1413 el sant convidava la gent a la conversió i curava els malalts, amb l'aigua d'una bassa que allà hi havia. L'acte central de la diada és la missa en honor del sant, però abans i després de la celebració litúrgica, es fan jocs i no hi manquen la música i els balls populars. L'organització de la festa va a càrrec de l'Ajuntament, el qual reparteix gratuïtament ensaïmades, arròs i llenya, entre d'altres productes, als nombrosos assistents.
Sant Francesc de Paula. El primer diumenge després de Pasqua de Ressurrecció, Muro celebra la festa de Sant Francesc de Paula, fundador de l'orde dels Mínims. Els frares mínims, arribats a Muro l'any 1584, varen romandre al poble fins al 1835, data de la segona i definitiva exclaustració. Tancat el convent, la diada de sant Francesc, fortament arrelada al municipi, ha subsistit fins avui. Tots els actes de la festa, consolidada com una de les fires més importants que se celebren a Mallorca durant l'any, giren a l'entorn de l'església i del claustre de l'exconvent.
El dissabte de la festa té lloc, al carrer de Santa Anna, la tradicional revetla amb música, focs artificials i la baixada del conill- un dels actes més típics de la festa- d'un tronc de pi llarg, ensabonat i ben llis. El dia de sant Francesc, a més de la missa major a l'església de Santa Anna, des del matí fins el vespre es poden visitar les més diverses exposicions: artesania, maquinària agrícola i industrial, bestiar, plantes i flors, pintura...tot arrodonit amb un atractiu ramell d'actes culturals.

Sant Joan Baptiste.Sant Joan Baptiste,o Sant Joan de juny,és el patró de la vila de Muro.La parròquia de Muro,dedicada a aquest sant,és una de les 35 parròquies que figuren a la butlla del papa Innocenci IV , datada a Lió el dia 14 d'abril de 1248.Les festes de Sant Joan estan documentades des del segle XIV.El dia 30 de maig de 1389 reunit el Consell de la Universitat i vila de Muro determinà contractar joglars per solemnitzar la festa del patró Sant Joan.Es tracta d'una de les festes patronals típiques de l'estiu.
Festes de Sant Jaume i Santa Anna.A Muro la devoció a Sant Jaume i Santa Anna ve de molt enrere.Dins el primer cos del magnífic retaule major de l'església parroquial, hi trobam una notable pintura de l'apòstol Sant Jaume.Santa Anna tenia una ermita fora de la població ,arran del camí de Ciutat i prop de la Comuna,que compraren els jurats l'any 1501,a la qual s'establiren els frares mínims el 1584.Tenim abundant documentació històrica,referent a les festes populars que la vila de Muro celebrava,durant els segles XVIII,XIX i XX,en honor de Sant Jaume i Santa Anna,les quals substituiren fins i tot les festes patronals de Sant Joan de juny.Els actes centrals d'aquestes festes eren les corregudes en el Cós i els balls populars acompanyats de xeremies,tamborino i flabiol,el vespre a la plaça.Avui,d'aquestes festes,perduren únicament les corregudes en el Cós el dia de Sant Jaume,degut al canvi d'hàbits i cicle vital de la gent de la població,ara abocada al cicle turístic.
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036