Bibliografia i fotos:

-'Guía del pobles de Mallorca-Muro'. Editat per Consell de Mallorca-Ultima Hora/Diari de Balears (1999).
- 'Muro i les seves platges'. Pere Fiol i Tornila/Damià Payeras i Capó.Editat per l'Ajuntament de Muro (1993).
- 'L'Orgue i la música al convent de Santa Anna'. Damià Payeras i Capó/Arnau Reynés i Florit. Editat per l'Ajuntament de Muro.

Mites i llegendes mureres

Sant Vicenç Ferrer,el dia 3 de Novembre de l'any 1413 aquest religios de l'orde dominic,arribà a Muro i hi predicà tres sermons.Segons una antiga coneguda tradició vengue des de Sa Pobla,pel camí de na Pontons,i es posà a predicar vora una gran bassa entre les possessions de Talapi i Biniaco.Aquest lloc,conegut amb el nom de la Bassa Ferrera,és l'indret on s'arrepleguen en pancaritat els murers i mureres el dilluns de Pasqua.El sant obrà molts miracles,cosa que augmentà la devocio de la gent,que des de llavors atribui a la dita Bassa Ferrera uns poders curatius.
Mossèn Antoni Maria Alcover tingué notícia d'aquesta piadosa tradició per boca d'Antoni Deyà Rullan,rector de Muro entre 1902-1913 i la va incloure dins l'Apleg de Rondalles Mallorquines d'en Jordi des Racó,sota el títol "de com sant Vicenç Ferrer anà a predicar a Muro".Així ho va escriure el filòleg de Santa Cirga:"hi anà de Sa Pobla,fugint dels poblers que l'apedregaven.Com fonc a sa partrió de Muro,su ran d'una bassa que hi havia,s'atura:hi compareixen un sens fi de murers a rebre'l amb rams i paumes i amb tota devoció.I,què fa ell?ja és partit a predicar-los tan bé com sabia.Hi ha hauríeu vist murers plora qui plora i pegant-se tocs pes pits,penedint-se de bon de veres de tots es seus pecats.Tothom se convertí.Li presenten una tracalada de malalts i d'escotiflats.Else renta de s'aigo d'aquella bassa,i romangueren tots sans i bons.Amb el temps feren allà mateix una capelleta ,que encara hi és,dedicada a aquest gran Sant;i aquella bassa se diu Sa bassa ferrera."
El pou del Drac.Als voltants de la vila de Muro hi havia antigament tota una sèrie de pous,on la gent acudia per fer la bugada,a beurar el bestiar o per omplir aquelles gerres de terrissa que,plenes d'aigua,eren portades fins el poble.La font dels Gual,el pou Vell,el pou Nou,el pou dels Forners,el pou de Santa Anna,el pou de Can Massanet,el pou de Llucaferrat i el pou del Drac eren els més coneguts.Uns encara es poden veure,mentre que d'altres,com és el cas del misteriós pou del Drac,situat en el vell cami des Fiters,desgraciadament han desaparegut. Diu la tradició que fa molts anys,potser segles,un drac afamegat campava pel lloc dit es Fiters,esvalotant els animals,fent net d'aviram,porcellins i qualque anyellet,a més de sembrar el pànic dins tota la contrada.Amb el temps,el monstre es féu l'amo,multiplicant les seves malifetes,fins el punt que arribà a devorar un infantó de pocs mesos;segurament la criatura romania a l'ombra d'una paret o d'un arbre,mentre els desventurats pares feinajaven per aquells indrets.Com podeu suposar,hi hagué a Muro un gran dol.Diuen que el cruel drac s'amagà dins el pou que hi havia ran del camí;el pou fou omplit de pedres i en aquell lloc s'hi sembrà un garrover,que va créixer alt i esponerós.Encara avui es pot veure una gran pedra llisa ,restes del coll del pou mític.

  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036