Comunicat de l'Ajuntament de Muro en relació a la taxa de recollida i eliminació de residus per als habitatges dedicats al lloguer vacacional.
Atenent a la informació publicada en diversos medis en relació a la taxa per a la recollida i eliminació de residus dels habitatges vacacionals, i amb la finalitat d'aclarir dubtes, l'Ajuntament de Muro informa que:
• A tots els allotjaments turístics del muncipi sel’s aplica la mateixa taxa de recollida, transport i eliminacació de residus, tant si són hotels, aparhotels, pensions, hotels rurals, cases d’hostes, habitatges turístics etc, tant si estan en sòl urbà com si estan en sòl rústic.

• Aquesta taxa sempre s’ha pagat per plaça turística degudament registrada a la Conselleria de Turisme, ja que aquest organisme és qui té les competències en la matèria.

• Per la seva banda, l’Ajuntament té la competencia de recollir i transportar els residus municipals a les plantes de tractament i és qui fixa les taxes a pagar a nivell municipal.

• Com totes les taxes de prestació d’un servei, la taxa de residus es calcula en funció de la despesa per a la seva prestació, en aquest cas recollida, transport i incineració, havent de recaptar l’Ajuntament el mateix que costa la despesa, sense que hi pugui haver benefici per a les arques municipals.

• Des de l’any 2013 la taxa per als allotjaments turístics és de 67,00 €/plaça i no ha variat des d’aleshores.

• L’any 2016 l’Ajuntament va sol·licitar a la Conselleria de Turisme un llistat de tots els habitatges inscrits com a vacacionals per a poder actualitzar les seves dades. Aquell any el número de places turístiques registrades com habitatges vacacionals va ser de 544. L’any 2017 ja eren 1.540 i enguany són 1.900.

• A totes elles i a les 16.411 places turístiques restants sel’s aplica la taxa de 67,00 €.

• El que ha pogut provocar confusió és que hi ha hagut molts immobles que es dedicaven a lloguer turístic sense estar d’alta a la Conselleria de Turisme, de manera que l’Ajuntament no en tenia constància. Així, aquests immobles pagaven la mateixa taxa de residus que un habitatge d’ús residencial, mentre que s’estaven dedicant a un ús turístic.

• En conclusió, l’Ajuntament NO HA INCREMENTAT cap taxa, sinó que ha passat a aplicar la taxa d’allotjament turístic en vigor a tots aquells habitatges turístics inscrits a la Conselleria que fins ara pagaven com habitatge destinat a ús residencial.
Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036