Convocatòria d'ajuda a estudis superiors
Aquesta convocatòria té com a fnaaitat convocar per aa curs acadèmic 2017-2018 ajudes a a’estudi destnades a estudis superiors (estudis de grau, estudis universitaris de primer cicae i segon cicae, màsters universitaris, trebaaas fnaa de carrera i estudiants de Cicaes Formatus de Grau Superior).
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036