Cursos gratuïts per a treballadors ocupats subvecionats pel SOIB
Les especialitats formatives que s'inclouen a la programació van dirigides prioritàriament a treballadors empleats al moment de l'inici de l'acció formativa que treballin en empreses que tinguin activitat empresarial en les Illes Balears.
A més, poden participar els treballadors autònoms i de l'economia social (cooperatives).

La participació dels treballadors empleats ha d'aconseguir un percentatge mínim del 70% respecte del total dels quals inicien l'especialitat formativa. El 30% restant, com a màxim, es pot cobrir per treballadors aturats.
Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036