Guanyadors Concurs de Carabasses
Premi carabassa no autòctona: 364 Kg de la carabassa de Miquel Cloquell. Premi carabassa autòctona: 67 Kg de la carabassa de Joan Florit.

Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036