L'Ajuntament de Muro vigila les zones d'aportació de residus ubicades en sòl rústic a través d'una empresa especialitzada
L'objectiu és millorar la recollida de residus i evitar que els contenidors s'utilitzin de manera incorrecte.

Les zones d'aportació a sòl rústic sovint es converteixen en punts negres, degut a l'ús incorrecte per part d'alguns usuaris que abandonen els residus al terra, o que abandonen residus que han d'anar a la Deixalleria municipal (voluminosos, enderrocs, etc).

De moment, els resultats de la vigilància han permès identificar i denunciar vàries persones que han abandonat residus de manera irregular.

Ara l'Ajuntament iniciarà el corresponent expedient sancionador a les persones denunciades.

Segons la Llei estatal de residus 22-2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, les infraccions detectades es podran sancionar amb multes de fins a 900 euros.
Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036