L’Ajuntament de Muro aprova el concurs d’adjudicació del servei de recollida i tractament de residus

L’EXPEDIENT PASSARÀ ARA A EXPOSICIÓ PÚBLICA PER DESPRÉS PROCEDIR A LA LICITACIÓ DEL SERVEI.
El ple municipal també va aprovar prorrogar el contracte a l’adjudicatària actual fins que finalitzi el procés de selecció.
L’Ajuntament de Muro va aprovar ahir en el ple ordinari corresponent al mes de desembre, l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant concurs públic, per a la concessió de la gestió del servei de recollida de residus, la gestió dels parcs verds, recollida i gestió de les papereres del municipi i la neteja viària del nucli de Muro.

Segons va exposar el batle, Martí Fornés, es tracta d’un contracte de concessió del servei per 10 anys i que representa un 15% del total del pressupost anual. També introdueix el concepte de risc d’explotació per al concessionari, és a dir, estableix preus variables segons el nombre de tones recollides de cada fracció i bonificacions per objectius.

Un contracte enfocat a millorar els percentatges de recollida selectiva, per tal de complir amb els objectius establerts per l’actual directiva marc de residus, que és arribar al 50% de reciclatge al 2020. “Actualment Muro recicla un 30%, però treballam per augmentar any rere any aquestes xifres i estem en el camí d’aconseguir-ho, gràcies a l’esforç i la conscienciació ciutadana dels mureres i mureres”, diu el batle.

Així mateix, introdueix la recollida de matèria orgànica a tot el municipi durant tot l’any, en aquets moments només es recull als generadors singulars durant la temporada turística.

“Aquest concurs està enfocat a implantar mesures que millorin l’entorn i la qualitat de vida de tots els ciutadans”, des de la millora ambiental per reducció de trànsit i d’emissions de CO2, així com de sorolls. “En aquest sentit volem potenciar l’ús de vehicles elèctrics”, comenta Fornés.

Obert ala possible introducció de noves tecnologies en matèria de recollida i neteja, el contracte s’adaptarà a cada tipologia de recollida, ja sigui el ‘porta a porta’, contenidors, parcs verds, rústic, comercial, entre altres.

En definitiva, integrar tot el ventall de gestió municipal de residus (recollida selectiva, transport, parcs verds, neteja viària). I, en darrer lloc, també inclou inversió en millora dels parcs verds.

El ple municipal també va aprovar prorrogar el contracte a l’empresa adjudicatària actual fins el moment en que es faci el traspàs de la gestió del servei a la nova adjudicatària, ja que l’expedient passarà en breu a la fase d’exposició pública.

Bookmark and Share
  • © 2016 Ayuntamiento de Muro. Reservados todos los derechos.
  • Dirección: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Teléfono: 971860036