ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-del-sistema-especial-de-pagament