ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM DE LA PLATJA DE MURO


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-de-clavegueram-de-la