ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA, CUSTÒDIA I TRASLLAT D’ANIMALS DOMÈSTICS VAGABUNDS I ABANDONATS FINS A UN CENTRE SANITARI D’ACOLLIDA


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-de-recollida-custodia