Serveis de recollida de residus

21-Març-2023

Vols informar-te dels serveis de recollida de residus dels quals disposa el teu municipi?

Entra a la pàgina web http://www.residus.es/muro/ i clica a l'apartat "RECOLLIDA DE RESIDUS"
Aquí trobaràs un mapa on seleccionar el nucli on es viu i saber el servei de recollida present.

Els domicilis que es troben en sòl rústic han de dipositar els seus residus a les deixalleries de Muro o de Platja de Muro i, igualment que tot el municipi, han de separar correctament els residus en cada fracció:
Blaus: paper i cartó.
Grisos: rebuig.
Grocs: envasos lleugers.
Verds: botelles i pots de vidre
Marró: poda

NO es poden dipositar voluminosos a l'interior dels contenidors ni abandonar a la via pública, encara que sigui prop d'un contenidor de residus. Es poden dur a la DEIXALLERIA‼️

En aquesta pàgina web, trobareu més informació relacionada amb el reciclatge, residus i més!

Gràcies per col·laborar! Muro és ca teva, no l'embrutis!