DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PERMANENT MAJOR O MENOR (art. 43.2) SENSE EXECUCIÓ PRÈVIA D’OBRES O INSTAL·LACIONS


Source URL: https://www.ajmuro.net/node/4668