ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE A LA VILA DE MURO

Publicat dia 06/11/2018

Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-proveiment-daigua