Aprovació inicial de l'Estudi de Detall núm. 3/2018, consistent en l'ordenació de volums d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Joan Mieres, número 1

Publicació web 05 11 2019

Documents

Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-lestudi-de-detall-num-32018-consistent-en