ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I EL SEU TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT DE L' AJUNTAMENT DE MURO


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-de-residus-solids