CONCESSIÓ D'OCUOPACIÓ TEMPORAL DE L'ESPAI PÚBLIC NÚM. 3 PER EXPLOTACIÓ DE JOSC INFANTILS DE LA PLATJA DE MURO DE 2017,20'18 i 2019

Date of publication
05-May-2017
Type of procedure
Type of contract

Source URL: https://www.ajmuro.net/node/191