Residència Reina Sofia

Els serveis socials constitueixen l’enllaç entre la població i la Residència Reina Sofia de Muro per a noves sol·licituds d’ingrés.

Residència Reina Sofia de Muro

C/Fra Pere Fornés, 13
- Telfs.: 971 860 318 i 971 860 337
- E-mail: residencia@ajmuro.net

La residència Reina Sofia és un centre de convivència de persones majors.
Esta destinada a servir d’habitatge permanent o temporal a les persones majors usuàries del servei. A la residència es presta una atenció integral i contínua.
Disposa de diferents serveis: manutenció, bugaderia, infermeria, metge, fisioteràpia, i s'hi realitzen diferents tipus d'activitats (lúdiques, cognitives, físiques...).
La residència Reina Sofía disposa de 49 places, 20 d'elles formen part de la Xarxa.
Pública d'Atenció a la Dependència (a través del Conveni signat amb la Direcció General de Dependència). Del total de les 49 places, 26 d'elles són per a persones dependents i la resta per a persones autònomes.
Està ubicada al C/ Fra Pere Fornés,13 de Muro, i disposa d'un horari de visites, obert tots els dies de l'any, de 9:30h a 13h i de 16h a 20h

39.7351486, 3.059608