Servei d’ajuda domiciliària

El servei d’ajuda a domicili (SAD) és un servei municipal, de caire universalista, i es configura com una prestació bàsica del sistema públic de Serveis Socials. Amb caràcter general, ho poden ser les persones que estiguin empadronades a l’Ajuntament de Muro. Amb caràcter prioritari, ho seran totes aquelles persones majors amb dificultats d’autonomia personal, persones amb discapacitats definitives o temporals que afectin la seva autonomia personal, i famílies o nuclis de convivència amb situacions relacionals conflictives, famílies desestructurades o multiproblemàtiques amb menors en situació de risc psicosocial.