Notícies

12-Juni-2024
PROCEDIMENT SELECTIU OFICIAL BRIGADA MITJANÇANT PRESENTACIÓ D’OFERTA GENÈRICA SOIB
L'objecte de la present convocatòria és seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de OFICIAL BRIGADA amb caràcter temporal.
12-Juni-2024
PROCEDIMENT SELECTIU TREBALLADOR/A FAMILIAR MITJANÇANT PRESENTACIÓ D’OFERTA GENÈRICA SOIB
L'objecte de la present convocatòria és seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de TREBALLADOR/A FAMILIAR amb caràcter temporal.
06-Juni-2024
Procés estabilització funcionaris. Concurs oposició
RESOLUCIÓ BATLIA. ADM I EXCLOS PROVISIONAL. DATA EXAMEN.AUXILIAR ADMINISTRATIU
06-Juni-2024
Procés estabilització personal laboral. Concurs oposició
RESOLUCIÓ BATLIA. ADM I EXCLOS PROVISIONAL.