Ofertes de feina

ACTA TRIBUNAL. NOTES PROVISIONAL. CATEGORIA C2 i ACTA TRIBUNAL. VALORACIÓ PROVISIONAL MÈRITS. CATEGORIA C2.
ACTA TRIBUNAL. NOTES PROVISIONAL. CATEGORIA C2 i ACTA TRIBUNAL. VALORACIÓ PROVISIONAL MÈRITS. CATEGORIA C2.
Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral…
L'objecte de la present convocatòria és seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de TREBALLADOR/A FAMILIAR amb caràcter temporal.