Ofertes de feina

Procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes, de la escala d’administració especial, subescala tècnica superior,…
ACTA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL i ACTA VALORACIÓ TRIBUNAL.
ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIU.
ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIU.
SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.