Corporació municipal

Batle: Sr. Miquel Porquer Tugores

 • Àrees: Hisenda i Personal

 

1r Tinent de Batle, Sr. Rafel Gelabert Boyeras

 • Àrees: Festes i Tradicions, Comerç i Mercats, Participació Ciutadana

 

2a Tinenta de Batle, Sra. Margalida Ballester Bauzà 

 • Àrees: Platja de Muro i Capellans i  Medi Ambient i Cultura

 

3a Tinenta de Batle,  Sr. Andrés Pedro Cantarellas Tugores

 • Àrees: Urbanisme i obres, Brigada Municipal, Cementiri, Policia, Protecció Civil i Transports

 

4a Tinenta de Batle, Sra. Bàrbara Amorós Cladera

 • Àrees: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran i Igualtat

 

Regidora, Sra. Maria del Carmen Martínez Portaz

 • Àrees: Educació, Aula d'Adults, Escola de Música, Banda de Música i Agrupacions Musicals

 

Regidor, Sr. Bartolomé Moranta Riera

 • Àrees: Esports i Joventut 

REGIDORS OPOSICIÓ
Antoni Serra Sastre CDM

Jeroni Florit CDM

Marga Socias CDM

 

Martí Siquier Sastre PSIB-PSOE

Margarita Portells Sastre PSIB-PSOE


Miquel Àngel Tortell Frontera MES-APIB

 


MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Sr. Miquel Porquer Tugores.
 • Sr. Rafel Gelabert Boyeras
 • Sra. Margalida Ballester Bauzà 
 • Sr. Andrés Pedro Cantarellas Tugores
 • Sra. Bàrbara Amorós Cladera
 • Sra. Maria del Carmen Martínez Portaz
 • Sr. Bartolomé Moranta Riera