Ofertes de feina

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral…
Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de treballador/a social, personal funcionari…
Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educador social, personal funcionari…
CORRECCIÓ ERRADA BOE.
SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.