Ofertes de feina

L'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar com a personal funcionari de carrera, 3 places de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local…
L'objecte de la present convocatòria es la creació d'un borsí d'administratiu en règim de funcionaris interins de l'Ajuntament de Muro.
L'objecte de la present convocatòria es la creació d'un borsí de la categoria BIBLIOTECARI/A mitjançant contracte laboral temporal.
LLISTA APROVATS. BOIB
VALORACIÓ PROVISIONAL MÈRTIS