Ofertes de feina

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral…
L'objecte de la present convocatòria és seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de TREBALLADOR/A FAMILIAR amb caràcter temporal.