Ajudes no tècniques – prestacions econòmiques

Les ajudes econòmiques són instruments de la unitat de Serveis Socials d’Atenció Primària, que possibiliten la cobertura de necessitats bàsiques, així com complementàries de les activitats de la vida quotidiana. Van dirigides a individus i/o famílies que passen momentàniament per situacions de necessitat relacionades amb la manca de mitjans de subsistència.