Servei de suport per a la inserció laboral de persones joves

Servei que posarem en funcionament l’any 2017, gràcies al conveni amb la Fundació Diagrama, cofinançat pel Soib i el Fons Europeu, el qual ofereix un acompanyament individualitzat durant tot el procés d’inserció laboral de les persones joves de Muro, de entre els 16 i 29 anys. Amb aquest servei, les persones joves podran confeccionar el curriculum vitae, adquirir habilitats per entrevistes de feina i la recerca de llocs de feina, com també la possibilitat de participar a processos d’inserció laboral.